Nuttige bronnen

Op deze pagina kan je een lijst met informatieve websites, behulpzame organisaties en film/serie aanbevelingen vinden. Heb je nog andere tips om hieraan toe te voegen, schroom niet om ons te contacteren via [email protected]

Wil je toch liever (ook) een papieren boek lezen, dan kun je via de volgende button onze LHBT+ bibliotheek raadplegen.

Gezondheid en andere hulp
113 zelfmoordpreventie

Suïcide preventie hulplijn, zelfhulpcursus en therapie voor mensen met zelfmoordgedachten, naasten en professionals.

0800 0113 of 113

Regenboogzorgkaart

De Regenboogzorgkaart is een lijst met hulpverleners die vanuit hun expertise, achtergrond of affiniteit een connectie hebben met de regenbooggemeenschap. Het zijn hulpverleners waar mensen uit de regenbooggemeenschap naar toe kunnen met hun hulp- en zorgvragen, waar zij met hulpverleners te maken krijgen die kennis hebben van de processen, problemen en dynamieken die er spelen binnen onze gemeenschap.

Roze hulpverlening

Psychosociale hulpverlening voor LHBT+ cliënten. Via hier kan je in contact komen met een hulpverlener die positief staat ten opzichte van LHBT+.

Zorg: Roze in wit

Roze in Wit staat voor meer zichtbaarheid van LHBTI+ in de zorgsector. Zowel het bestuur als onze achterban zijn artsen, artsen in opleiding en basisartsen. We zijn er voor en door LHBTI+ collega’s. Daarnaast hebben we ook niet-LHBTI+ collega’s die het belangrijk vinden om diversiteit meer zichtbaar te maken en ons hierin steunen. Via hier kan je in contact komen met een hulpverlener die positief staat ten opzichte van LHBT+.

Politie: Roze in Blauw

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie met een meldpunt voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Je kan hun bereiken via telefoon en email.

PratenOnline LHBT+

Deze behandeling is speciaal voor LHBT+ jongeren, of die over hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit twijfelen. Dit is een geprotocolleerde behandeling die bestaat uit 8 chatsessies met een vaste therapeut en huiswerkopdrachten, gericht op het verminderen van zelfmoordgedachten en het leren omgaan met lastige situaties rondom je seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. De Rijkuniversiteit Groningen heeft deze behandeling mede ontworpen en doet onderzoek naar de werking hiervan, wat ervoor zorgt dat de behandeling gratis is en je eigenlijk zelfs wat geld voor deelname krijgt.

Stichting Stilgeweest

Verhalen van jonge nabestaanden van zelfdoding die in de rouw zijn na hun ingrijpende verlies, opdat andere jongeren er iets van herkenning in vinden.

Ixta Noa & het Praktijkhuis Nijmegen

Organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid om bij het herstel te helpen. Open inloop, groepen, workshops, ontspanning, informatieve bijeenkomsten of creatieve activiteiten.

Jellinek

Dit is een centrum dat helpt bij verslavingen en heeft een speciale jongerenafdeling. Je kan contact zoeken met hen voor hulp.

WEET

De Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen. Er is een forum en je kan contact opnemen met ervaringsdeskundigen.

Steunpunt Huiselijk geweld

Verschillende locaties in Nederland waar mensen terecht kunnen wanneer ze te maken hebben met huiselijk geweld.

Chat met Fier

Fier is bedoeld voor iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld thuis, op school of in een relatie. Ze zijn zowel via de chat te bereiken als via de telefoon als via de mail.

De luisterlijn

Hier wordt een luisterend oor geboden. Dit zijn vrijwilligers die een opleidingstraject hebben gevolgd en 24/6 beschikbaar zijn via mail, telefoon en chat.

088 0767 000

De Kindertelefoon

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen bellen en chatten met mensen van de kindertelefoon. Ze kunnen alles vragen en over alles praten. Dit is anoniem.

0800 0432

HVO-Querido

Soms heb je hulp nodig om weer vooruit te kunnen. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om zelfstandig te wonen, bent dak- of thuisloos of hebt problemen met je gezin of partner. Wij ondersteunen, begeleiden en bieden zorg.

MIND Korrelatie

Mensen kunnen contact met hen opnemen over allerlei onderwerpen m.b.t. depressie, angst e.d. Je kan chatten, appen, mailen en bellen. Er zitten hulpverleners en professionals, wie je ook kunnen doorverwijzen.

Grip op je Dip

Online ondersteuning en cursussen via e-mail of chatbox voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die somber of depressief zijn.

KOPPstoring

KOPPstoring is een website voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben. Je kan mailen en ervaringen lezen en delen.

Stichting Zelfbeschadiging

Stichting Zelfbeschadiging is een stichting die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. We streven daarbij naar een klimaat waarin openheid, veiligheid, authenticiteit en acceptatie belangrijke pijlers zijn. Er is informatie en een forum te vinden.

Mentaal Vitaal

Mentaal Vitaal geeft betrouwbare informatie en adviezen over mentale gezondheid gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap. Je kan ook een medewerker spreken over deze onderwerpen.

Trimbos instituut

Het Trimbos-instituut staat voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar. Ze hebben websites over mentale gezondheid, alcohol, drugs, en roken.

Transgender & LVB

Deze website is bedoeld voor zorgprofessionals die personen met een LVB ondersteunen in de gendertransitie.

Seks
GGD Gelderland-Zuid Seksualiteit en soa

Informatie over soa’s, voorbehoedsmiddelen, seksualiteit en seksueel misbruik. Ook kan je hier terecht voor een soa-test, Hepatitis A en B vaccinatie en PrEP.

Sense
Soa Aids Nederland
Man tot Man
Transgender info: seks & seksualiteit
Transvisie: informatie over intimiteit voor transgender mensen
Rutgers kenniscentrum seksualiteit
YouTube: Sexplanations with Dr. Doc
VSSM: vereniging voor mensen met BDSM-gevoelens
Seksuele vorming

Deze website geeft professionals in het onderwijs informatie, tips en tools om seksualiteit in de klas bespreekbaar te maken.

Seksualiteit

Op deze website vind je informatie, testjes, oefeningen, tips en ervaringsverhalen rond seks. Ook is er aandacht voor seksuele problemen en hoe je deze kan oplossen. Er is extra informatie voor mensen met een ziekte of beperking.

Algemeen
Roze Huis Nijmegen

Veel activiteiten in regio Nijmegen worden hier gehouden, zoals te zien op de agenda pagina. Wij hebben hier ook geregeld een activiteit, zoals de spelletjesavonden en commissie vergaderingen.

Stichting Roze Woensdag

Iedere derde woensdag van juli, tijdens de Nijmeegse 4 Daagse, is Nijmegen dé roze regenbooghoofdstad van Nijmegen. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de positie van LHBT+'ers en worden allerlei activiteiten georganiseerd.

NJR Rainbow Academy

De Rainbow Academy in Utrecht is de plek waar we leren wie we zijn en laten horen wat we nodig hebben. Of dat nou is via openbare trainingen door het jaar heen, of door verbindingen te leggen op de jaarlijkse Rainbow Academy Day, of juist via deelname aan de Rainbow Academy groep.

ILGA Europe

-- Engelse website dus Engelstalige beschrijving --

ILGA-Europe are a driving force for political, legal and social change in Europe and Central Asia. Our vision is of a world where dignity, freedoms and full enjoyment of human rights are protected and ensured to everyone regardless of their actual or perceived sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics.

Switchboard COC

Voor LHBT+ personen en voor ieder ander die informatie, advies, ondersteuning en een luisterend oor behoeft.

COC Nederland
Transgender info
Transvisie
Ik Vrouw van Jou
Iedereen is anders
Movisie LHBTI-emancipatie
Specifieke doelgroepen
Dito Nijmegen

Hey dit zijn wij zelf! De LHBT+ organisatie van Nijmegen voor & door iedereen van 18 t/m 28 jaar.

RIBW Samensterk LHBTiQ+

Vind je het ook prettig om met andere LHBTiQ+ jongvolwassenen ervaringen uit te wisselen en op een veilige en positieve manier van elkaar te leren? Zij mede organiseren ook Café Labelloos voor LHBT+'ers met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Jong & Out

Voor LHBT+ jongeren tot en met 18 jaar.

Transgendergroep Nijmegen
AutiRoze Nijmegen
Polyamorie Nijmegen
Zonder stempel

Een website van en voor LHBTI’s met een verstandelijke beperking. In Nijmegen zit het ontmoetingscafé Café Dapper.

Nederlandse Organisatie Aseksualiteit

De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) is een belangenorganisatie voor de aseksuele gemeenschap in Nederland. Op hun website staan naast informatie over ace en aro ook veel tips voor boeken, filmpjes en podcasts.

Aromantisch-spectrum vereniging AUREA

AUREA is de Aromantisch-spectrum Vereniging voor Erkenning, Educatie en Belangenbehartiging. Dit is een online vereniging met leden uit allerlei landen en met veel informatie op hun website.

Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID

Stichting NNID zet zich in voor seksediversiteit in het algemeen en intersekse in het bijzonder. Op deze website kan je dus meer informatie en andere nuttige bronnen vinden.

De Kringen regio Nijmegen

In de regio Nijmegen zijn verschillende mannen- en vrouwen kringen, elk met een eigen karakter, en/of leeftijdscategorie. Elke kring organiseert diens eigen activiteiten. Meestal komen de groepen een keer per maand op een vaste avond bijeen bij een van de deelnemers thuis.

Roze zorg

Dit project is opgezet om de homovriendelijkheid van 50-plussers in de ouderenzorg en welzijnssector te bevorderen. Woonzorginstellingen kunnen meedoen aan een Roze Loper Tolerantiescan en een keurmerk krijgen.

Roze 50+ Nederland
School en werk
SchoolsOUT Nijmegen
Gendi
GSA Netwerk
Workplace Pride
Ouderschap
Meer dan gewenst
Pleegzorg
Nederlandse adoptie stichting
Rijksoverheid adoptie
Adoptievoorzieningen: voorlichting, nazorg en consultatie
Alleen met kinderwens voor single vrouwen
Movisie handreiking roze gezin 2014
Multicultureel
Colour Ground
Colored Qollective
Respect2Love COC

Community voor LHBT+’ers met een biculturele achtergrond.

Secret Garden

Secret Garden is een Stichting van en voor LHBT’ers (Lesbisch/Homo/Bi-seksueel en Transgender) met een etnisch-culturele achtergrond, en sympathisanten gevestigd in Amsterdam.

i-Psy

Met cultuursensitieve zorg vanuit een systemisch perspectief, met oog voor de sociale context en culturele achtergrond van de patiënt in heden en verleden, wil i-psy als specialist in interculturele psychiatrie bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen en van de samenleving.

Religie
Studentenkerk Nijmegen
Stichting Maruf

Platform voor queer moslims.

Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit
Stichting Schuilplaats

Hulpverlening vanuit een christelijk gedachtegoed. Je kunt bellen of een contactformulier invullen. Ze helpen dan verder. Ook wanneer de identiteit nog in ontwikkeling is.

Christen Queer: LHBTI’s in verbinding

ChristenQueer biedt mensen die tot de LHBTI-doelgroep behoren en die zich aangesproken voelen door de Bijbel, een veilige plek waar ontmoeting centraal staat. Daarnaast levert ChristenQueer een bijdrage aan het gesprek over homoseksualiteit en christen-zijn in kerk en samenleving. ChristenQueer wil inclusiviteit bevorderen en christelijke gemeenten en gemeenschappen helpen een visie te ontwikkelen die bijdraagt aan een veilig klimaat voor alle LHBTI-ers.

Rainbow Synagoge

Beit Ha’Chidush Amsterdam synagoge is een onafhankelijke modern-Joodse sjoel voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde. Het is een actieve gemeenschap met verschillende bijeenkomsten en activiteiten.

Joods welzijn

Hier kunnen Joodse jongeren in contact komen met een Joodse maatschappelijk werker, ze kunnen bellen, aanmelden voor de online omgeving of een afspraak maken op kantoor.

Veilige Haven

Veilige Haven biedt ondersteuning aan jongeren, mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam en omstreken en LHBTI+ vluchtelingen die met hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens worstelen. Er bestaat ook een FaceBook pagina van Veilige Haven Oost voor onze regio.

Zahir: opvang slachtoffers eergerelateerd geweld

Zahir is een veilige en gestructureerde opvang- en behandelsetting voor meiden van 12 t/m 23 jaar uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met problemen rondom eer zoals bijvoorbeeld inperking van hun vrijheid; door strenge regels van hun ouders, controle door broers en druk vanuit de familie.

Asielzoekers
LGBT Asylum Support

LGBT Asylum Support is een Nederlandse NGO (Niet-Gouvernementele Organizatie). Wij ondersteunen lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers in Nederland. Wij zijn een link tussen LHBT asielzoekers en andere Nederlandse organisaties om asielzoekers te helpen.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers: LHBTI’s

Als LHBT+ asielzoekers problemen hebben met hun ouders of veiligheid dan kunnen ze een COA-medewerker om hulp vragen. In principe is iedere COA-medewerker ook vertrouwenspersoon en een vluchteling kan dus praten met een medewerker die ze zelf vertrouwen. Hiernaast is op iedere locatie ook een medewerker die coördinerend vertrouwensfunctionaris is voor LHBT+ asielzoekers.

GezondheidsZorg Asielzoekers

GZA zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. Hierbij besteden we extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden vertrouwen, professioneel en maatschappelijk.

Nidos

Via deze stichting kunnen jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen een voogd toegewezen krijgen. Helpt zoeken naar de juiste ondersteuning.

Meer boekentips
Queerboeken.nl
LGBTQ Reads
Meer dan gewenst: boeken ouderschap
Pluk de liefde: online magazine en boeken over polyamorie en andere open relaties
bol.com LGBT boeken
Films en series
Esquire lijst LGBTQ films
Winq lijst Netflix films/series
Winq lijst Videoland films/series
It’s a sin

Engelse serie: In de jaren tachtig wordt een groep vrienden in Londen gedurende de aidscrisis gevolgd. De 18-jarige Ritchie Tozer verlaat het eiland Wight om in Londen te gaan studeren, Roscoe Babatunde loopt weg van huis en Colin Morris-Jones uit Wales is van plan het te gaan maken op het sjieke Savile Row. Erg goede serie die de realiteit van de aidscrisis laat zien, waarbij begonnen wordt voordat er gevallen bekend waren.

Pose

Engelse serie: In 1987 start de in de ballroomscene bekende lhbt'er Blanca haar eigen huis en neemt een getalenteerde danser en een op een yuppie verliefde prostituee onder haar hoede.

Anne+

Nederlandse serie: Een twintiger is verhuisd en komt een oude vlam tegen. Hierdoor denkt ze terug aan de relaties die ze heeft gehad sinds ze vier jaar geleden uit elkaar gingen.

Call me by your name

Engelse film: Elio kijkt uit naar weer een luie zomer in de villa van zijn ouders op het prachtige en rustige Italiaanse platteland. Dan arriveert Oliver. Er ontstaat een plotselinge en heftige romance tussen de twee.

Queer Britain

Engelse documentaire serie: Queer Britain is een zesdelige serie gemaakt door Riyadh Khalaf over (op volgorde van de afleveringen): religie, lichaamsbeeld, dakloosheid, vooroordelen, porno, trots zijn.

nl_NLNederlands

Dito Nijmegen gebruikt cookies voor een correcte werking van deze site. Tevens worden er gegevens over browsergedrag verzamel Door verder te surfen ga je hiermee akkoord. Voor meer info Bekijk deze pagina